torsdag den 8. oktober 2015

Kort anvisning på selvheling

Foreløbig udgave af Torkil Olesen

Selvheling handler om at blive/være helt, hvad man ønsker.

 • Vi lever i et fantastisk univers med en konstruktion og funktionel styring, som langt overgår, hvad mennesker har formået på vor klode. Stol på det så overbevisende som muligt.
 • Til selvheling findes et hjælpesystem, som jeg har beskrevet her: Så og Høst.
 • Lær at bruge det mageløse systems muligheder! Langt flere end 3 ønsker kan opfyldes. Vi skal bare lade være med at ønske fjollet. Jf.: Ønskefeen.
 • Det gælder om - i så vidt omfang som muligt - at have opmærksomhed på det man ønsker.
 • Man kan få hjælp til at lære at bruge systemet: Husk at ønske det!
 • Man bør være mest muligt optaget af, interesseret i, forestille sig, tænke på, visualisere, fantasere om, lege med muligheder om og drømme om det ønskede.
 • Man bør ikke bekymre sig om 'hvordan'. Systemet sørger for gennemførelsen så godt som mulighederne tillader. Følg anvisningerne, som kan fremkomme på utallige måder.
 • Noget uønsket bør ikke gemmes bort, idet det kan virke underbevidst. I stedet bør man acceptere det uønskede (een ting ad gangen) og forestille sig situationer, hvor det uønskede begynder gradvis at afvikles. Fx: Smerte, frygt og spændinger aftage; hindringer og mangler ophøre.
  Bed om hjælp til at skabe oplevelser, hvor det går i ønsket retning. Følg processen med interesse og taknemmelighed for modtagelse af hjælp.
  Noget kan kræve meget lang tid og give ubehagelige forandringer; hav tålmodighed og stol på, at det går i den ønskede retning.
Mere vejledning kan læses i: Fundamentet i Selvheling
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 8.10.15

onsdag den 15. juli 2015

Frygts opløsning

Der findes berettiget frygt, men en meget stor del af det, vi frygter, har ingen reel årsag i NU'et. Det vil være rart at være fri for denne form for frygt.

Jeg bruger ordet frygt som et samlet begreb for alt, hvad vi er angste og bange for i alle grader. Hvis vi i en eller anden henseende holder os tilbage fra noget, som vi inderst inde har lyst til, så eksisterer der en grad af frygt.

Frygt kan opløses ved tillid - ikke ved mod. Vi kan overvinde frygt i en given situation ved modig optræden, men frygten vil være der igen ved en lignende situation.
Tillid har derimod mulighed for at ophæve frygt, så den er permanent forsvundet.

Jeg kender 2 muligheder for ophævelse af frygt:

1. Frigørelse ved fysisk at opleve den frygtede situation i passende små portioner i nærværende nutid.
2. Psykisk opløsning af frygt, som jeg vil beskrive nærmere:

Først må man ærligt erkende, at der er noget, man er bange for.

Dernæst må man frivilligt - så vidt muligt afslappet, gerne som en slags leg - begynde at observere/sanse situationer, hvor den generende frygt kan erkendes. Hvor og i hvilken sammenhæng optræder den. Sker der noget, inden frygten føles?

Man gentager disse sansninger eller lignende situationer, hvor frygten erkendes, og hvis man er tilstrækkelig afslappet i observationerne, vil man kunne opleve, at frygten lidt efter lidt taber energi og til sidst helt kan opløses.

Jeg mener bedst at kunne udtrykke essensen i processen ved at skrive, at det på en måde er muligt at 'lege' frygten bort.

lørdag den 6. juni 2015

"Flådeege" og iltsvind i atmosfæren

Jeg kom til at tænke på historien om "flådeegene", der blev plantet for at skaffe egetræ til danske krigsskibe. Nu er de ved at være modne til hugst, men det var for 200 år siden, at Danmark havde så hårdt brug for egetømmeret!

Iltsvind i atmosfæren igennem 25 år er foregået næsten upåagtet af videnskab, medier og politikere. Nu skal vi til at finde ud af, hvad der kan gøres.
Prognoser er meget usikre, fordi udviklingen afhænger så meget af, hvad menneskeheden gør.

Jeg synes helt afgjort, at det sikre må være straks at gøre noget for at opnå balance imellem forbrug og produktion af ilt, og da grønkornenes fotosyntese er eneste betydelige kilde til ilt, må der arbejdes på at stoppe udryddelse af skov og især regnskov.
Jeg kender ikke overslag over tidshorisont for genetablering af regnskov, men skønner, at det nemt kan kræve et par hundrede år. Regnskove er enestående økologiske genbrugssystemer. Hvis de store træer fjernes ved hugst, mangler der ressourcer til genvækst.
Ressourcerne vil først skulle etableres, før vækst af de store træer i flere lag kan begynde.
Der er endnu langt større tidshorisont for genetablering af flertusindårige redwood skove.

tirsdag den 26. maj 2015

Extinction of dinosaurs caused by lack of oxygen ?

From the report: O2_Diving_Towards_Danger_Point.
I got the idea, that dinosaurs might have died, because they gobbled so much greenery, that the oxygen balance of the atmosphere collapsed.

We do not know, how the oxygen balance function, but it might be some sort of automatic system, and such systems might close down caused by too big overload as e.g. in hacker attacks. It happens suddenly, and the automatic system goes back to ordinary function as soon as the overload disappear.

This could explain the sudden extinction of the dinosaurs, but later survival of small species.

torsdag den 21. maj 2015

Alarmerende iltsvind i atmosfæren

En ISIS-rapport melder om fald i iltmængden i atmosfæren 10 gange hurtigere end tidligere forudset, og der forudses sundheds problemer i løbet af 1000 år eller mindre: O2 Diving Towards Danger Point.
Fortsat ubegrænset vækst med udryddelse af især regnskov kan forøge hastigheden, og vi ved ikke, hvad der regulerer iltmængden. Jeg formoder, at det kan være en automatisk funktion, som vil kunne blive overbelastet.
Alt højere liv er i fare. Jeg synes, det har været forudsigeligt med ubegrænset vækst samtidig med konstant udryddelse af natur - især regnskov. Der er stærkt behov for at bevare mest muligt grønt.

Skal der ske massedød, førend menneskeheden fatter, at ubegrænset vækst er umulig på en begrænset klode? Der er end ikke ressourcer til en generel levefod som i vort land.
Før eller siden går det helt galt, og undervejs vil vækst overskride andre identiteters grænser og skade deres livsbetingelser.

torsdag den 2. april 2015

Introduktion til selvheling

Ved Torkil Olesen

Heling skal forstås i den betydning, vi har i opheling, hvad der for mig indebærer, at livets naturlige kræfter genskaber den oprindelige helhed - med andre ord: fuld helbredelse. Det sker derfor grundlæggende ikke ved, at menneske(r) gør noget, men ved at lade ske (VÆRE).

Liv er ikke kun en samling fysiske og kemiske elementer. Liv kan forsvinde på et split-sekund, og liget indeholder de samme fysiske og kemiske elementer som den levende krop.

Biologi og de afledte videnskaber har taget fejl ved at dissekere livets elementer og studere dem adskilt (studere 'stykkevis og delt'). Liv eksisterer i en fantastisk funktionel enhed og må derfor studeres levende. Det funktionelle kan ikke opleves i døde snit.

Ændring af arvemassen (genomet) må ske i samarbejde med det funktionelle system.
Der kan i nogen grad sammenlignes med, at en computer består af hardware + software, og hvis man ændrer i det fysiske må der nødvendigvis også ændres i det grundlæggende styresystem - ofte kaldet Bios.

Liv kan derfor heller ikke skabes eller udvikles blot ved at sammensætte fysiske og kemiske elementer. Liv består ikke af ens klodser eller byggelementer og må ikke sammenlignes med konstruktioner af legoklodser eller mekanosæt. Liv er noget mere end teknologi.

GenModifikation (GM, Genetic Engineering. gmo) fejler (kan blive dødelig), hvis der ikke samarbejdes med livets styring.

Her findes nok også nøglen til forståelse af, hvorfor vort officielle sundhedssystem ikke opnår helbredelse. Man bruger fysik, kemi og teknologi, men det fremmer ikke liv. På den måde kan man i nogen grad lappe og forlænge liv, men aldrig genoplive fuld funktionel enhed
.
Fuld heling kræver, at man arbejder med livet; forstår det funktionelle og lader livets naturlige kræfter virke, men gerne støtter og opildner disse energier.
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 12.4.15,  rev.14.4.19