onsdag den 28. november 2018

Sundheds-frekvens

Af Torkil Olesen

Det forekommer mig påfaldende, at de højere bevidste tilstande eller frekvenser næsten ikke er undersøgt. Der anføres i almindelighed glæde 540, fred 600 og så 700 som oplysning/indsigt, men der må være meget mere op til 1000 og antagelig videre.
Foreløbig vil jeg koncentrere mig om, at der er information om, at der på 640 er frihed fra sygdom og aldring, hvad jeg foretrækker at oversætte positivt til: frekvens for sundhed og liv. Jeg opfatter det som en følge af, at kroppen kan være i stand til i fuldt omfang at erstatte slidte og beskadigede celler.

At kunne opnå fuld sundhed og måske ubegrænset fysisk liv synes mig at være særdeles værdifuldt, og jeg har haft det som et hovedformål det meste af mit liv.

Jeg har haft adskillige oplevelser med 'høj' bevidsthed i forbindelse med min selvheling, men har haft usikkerhed om, hvordan det skulle forstås. Der tales om at være 'høj' på stoffer, og det kan opnås også ved meditation, men der spørges ofte: 'Høj' i hvilken retning?. Samtidig har der været modvilje imod noget elitært eller overmenneskeligt.

Med en ide om, at bevidstheder er former for frekvenser kan lav og høj bedre udtrykkes, og hvis der ved en frekvens på blot 640 er fuld sundhed, synes det mig at kunne tænkes at være ægte menneskelig tilstand, hvorimod sygdom er udtryk for at der må mangle noget, som antagelig skyldes forførerisk sindskontrol.

Jeg vil nu satse intenst på at komme til at eksistere stabilt på frekvensen 640, og vil gøre det ved at fokusere vedholdende på sundhed og så vidt muligt ikke have opmærksomhed på de lavere frekvenser i frygt-området (op til 540) eller specielt ikke på konflikt-bæltet fra især 100 til 200.
Vor krop og sind synes ikke at kunne skelne fiktion fra fysisk virkelighed; en film eller reklame synes lige så belastende som en fysisk uønsket begivenhed.

Jeg mener derfor, at det gælder om at fokusere på det ønskede og om at holde sig fri af alle uønskede indtryk, hvad der også understreges i lovmæssigheden om tiltrækning, høst som man sår; og de 3 aber; ikke se, ikke høre, ikke sige noget uønsket.

Jeg mener at kunne gennemføre det, idet jeg momentvis må have været oppe på de højere frekvenser. Jeg har også i mange omgange forsøgt at påvirke super-psykopaterne med kærlighed, men det har ikke virket.
Kærlighed associeret med offer. pligt, forførelse, bedrag med mere er ikke universets universale 'smøremiddel', som jeg har troet.
Måske kan højere frekvenser end kærlighed i højere grad påvirke psykopater.