tirsdag den 26. maj 2015

Extinction of dinosaurs caused by lack of oxygen ?

From the report: O2_Diving_Towards_Danger_Point.
I got the idea, that dinosaurs might have died, because they gobbled so much greenery, that the oxygen balance of the atmosphere collapsed.

We do not know, how the oxygen balance function, but it might be some sort of automatic system, and such systems might close down caused by too big overload as e.g. in hacker attacks. It happens suddenly, and the automatic system goes back to ordinary function as soon as the overload disappear.

This could explain the sudden extinction of the dinosaurs, but later survival of small species.

torsdag den 21. maj 2015

Alarmerende iltsvind i atmosfæren

En ISIS-rapport melder om fald i iltmængden i atmosfæren 10 gange hurtigere end tidligere forudset, og der forudses sundheds problemer i løbet af 1000 år eller mindre: O2 Diving Towards Danger Point.
Fortsat ubegrænset vækst med udryddelse af især regnskov kan forøge hastigheden, og vi ved ikke, hvad der regulerer iltmængden. Jeg formoder, at det kan være en automatisk funktion, som vil kunne blive overbelastet.
Alt højere liv er i fare. Jeg synes, det har været forudsigeligt med ubegrænset vækst samtidig med konstant udryddelse af natur - især regnskov. Der er stærkt behov for at bevare mest muligt grønt.

Skal der ske massedød, førend menneskeheden fatter, at ubegrænset vækst er umulig på en begrænset klode? Der er end ikke ressourcer til en generel levefod som i vort land.
Før eller siden går det helt galt, og undervejs vil vækst overskride andre identiteters grænser og skade deres livsbetingelser.