lørdag den 6. juni 2015

"Flådeege" og iltsvind i atmosfæren

Jeg kom til at tænke på historien om "flådeegene", der blev plantet for at skaffe egetræ til danske krigsskibe. Nu er de ved at være modne til hugst, men det var for 200 år siden, at Danmark havde så hårdt brug for egetømmeret!

Iltsvind i atmosfæren igennem 25 år er foregået næsten upåagtet af videnskab, medier og politikere. Nu skal vi til at finde ud af, hvad der kan gøres.
Prognoser er meget usikre, fordi udviklingen afhænger så meget af, hvad menneskeheden gør.

Jeg synes helt afgjort, at det sikre må være straks at gøre noget for at opnå balance imellem forbrug og produktion af ilt, og da grønkornenes fotosyntese er eneste betydelige kilde til ilt, må der arbejdes på at stoppe udryddelse af skov og især regnskov.
Jeg kender ikke overslag over tidshorisont for genetablering af regnskov, men skønner, at det nemt kan kræve et par hundrede år. Regnskove er enestående økologiske genbrugssystemer. Hvis de store træer fjernes ved hugst, mangler der ressourcer til genvækst.
Ressourcerne vil først skulle etableres, før vækst af de store træer i flere lag kan begynde.
Der er endnu langt større tidshorisont for genetablering af flertusindårige redwood skove.