lørdag den 30. oktober 2021

Exihologram

Holografi af eksistens 

Fra ingen til total bevidsthed

Af Torkil Olesen

 

Jeg opfatter mu, at jeg har en holografisk oplevelse af noget, som omfatter hele eksistensen. Det er meget svært at udtrykke med ord. Det kan kaldes en eksistens skala, og jeg har tidligere skrevet om de lavere niveauer: Eksistens Tilstande og om højere niveauer: Bevidsthedens afgørende Betydning.
 
Nu opfatter jeg det som et kraftfelt og er meget oplivet ved omsider rigtig at have fattet, at jeg (og formodentlig alle) er omgivet af et kraftfelt, hvis styrke er afgørende for fx trivsel, sundhed, evner, ærlighed, succes, kærlighed, glæde, visdom og lykke. Det synes ikke at kunne måles med materielle apparater, men kroppen kan angive det fx via kinesiologi, og det kan fornemmes intuitivt. Et afsnit af styrken er målt med relative tal i Hawkins skala for bevidsthed. Tal er globale og ikke præget af sprogfprvirring, eller 'bøjning' af ord.
 
Martinus bruger X! om Skaberen af universet; X2 om den skabende ikke-materielle proces og X3 om det skabte.
Exihologrammet kan opfattes som X2, og skalaens tal angiver da styrken til at skabe X3. Den synes ikke brugt ved kurser i manifestation, men det anfører, at der kræves meget høj selvsikkerhed, hvad der nok svarer til 7-800 på exiskalaen.

Skalaen kan også opfattes som trin til opstigning til højere eksistens. Man må lære at finde sit eget niveau og stige op derfra. Dette giver vel en mere konkret føling end opstigning igennem dimensioner.

Kraftfeltet går antagelig trinløst fra intet til uendelig, men vi har brug for at kunne kommunikere om niveauer. Hawkins skala gik fra 0 (kropslig død) til 1000, men der er eksistens under 0 og langt op over 1000. Hawkins tal er indarbejdet globalt, og det er derfor også mit udgangspunkt.

Kort om nogle væsentlige niveauer udtrykt med mine ord og forståelse:
Frygt på 100 handler om at trække sig tilbage fra livet, opgive. 150 anføres som vrede og 200 som antagonisme, modstand; her findes konkurrence, konflikter, krig. Mange soldater og betjente er på dette niveau. Ved 300-350 accepteres, godtages  situationen, og ved 400 er der tilfredshed,  konservatisme. Mange er stopper op her uden forståelse for, at der er langt bedre liv at opnå.

Højere niveau er kærlighed på 500, der i vor kultur prises højt men er stærkt dualistisk med fx ulykkelig kærlighed, endog med mord. Der kendes ikke ulykkelig glæde. Venskab er mere pålideligt og fredsbetonet end forhold baseret på forelskelse. Der er storslået, ubetinget kærlighed, men tvivlsomt om vi kan undgå lav hensigt fra vort ubevidste.
Jeg mener niveau for kærlighed først og fremmest er beregnet til at vedligeholde arten - holde en familie sammen ved forelsket kærlighed, indtil afkom kan klare sig selv.
Glæde 540 er højere, renere (ingen ulykkelig glæde). Videre findes fred på 600, og  omkring 640 menes sygdom og aldring at være ophørt.
 
Helt til langt op i 600 er der vel stadig en slags frygt, idet man beskytter sig, gemmer på noget, som man ikke tør være ved, forstiller sig. Først på og over 700 er der afklaring. Man erkender nøjagtig, hvem og hvad man ER. Så kan der ske helbredelse. Hvis man ikke er helt sig selv, vil man reelt forsøge at helbrede en anden person end sig selv 

Eksistens føles afklaret på 700 men der er stadig meget mere at opnå. Tillid og især stenfast overbevisning om universel (guddommelig) kraft (force) giver mulighed for stor trivsel og overlevelse. Frihed for kropslig død menes at kunne nås ved 909, og mirakler på endnu højere styrke af feltet.

Kraftfeltet angiver fx også et vigtigt punkt for skift fra nedbrydning til genbrug, der forgår fra ca 640 og nedad; hvorimod der opad sker regenerering og nyskabelse.
Nedbrydning er absolut nødvendig for eksistens, der vil kvæles i affald, som vi kan erfare det i nogen sammenhænge
Rovdyr rydder det mindre livskraftige af samme årsag. Ulve har vist sig nødvendige for at opretholde sundt økosystem.
Universet er programmeret til at opretholde nedbrydning, og naturen vil finde udveje for at fortsætte sygelig nedbrydning. Vi kan ikke vinde en krig imod universets programmering. Det er uvidenhed at ville bekæmpe sygdom med gift.
 
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 30.10.21, rev. 7.11.21

onsdag den 30. juni 2021

Sundheds-essens

 af Torkil Olesen

Biologiske celler ønsker at leve ved frisk, rindende let saltet vand med tilførsel af resurser og fraførsel af affald. Det gælder både i kroppe og i fri natur.
Derfor er rensning ved strømning så afgørende for - måske næsten al sundhed.
Wilhelm Reich påviste det, men fik aldrig skabt rigtig forståelse for det.

Mine rensede fimrende slimhinder skyller alt uønsket ned i mave/tarm til destruktion, genbrug eller udtømning. Det gælder ikke kun bakterier og virus, men også fx græs-pollen, som lige nu synes at genere mange.
Jeg sammenligner med en firewall i en computer. Hud og slimhinder udgør første barriere i det naturlige immun-system der fx således kan stoppe alle variationer af virus.
Jeg har ikke haft forkølelse eller influenza siden jeg for ca. 30 år siden opnåede at få renset mit afløb for snot fra næse og svælg.

En lignende oplevelse havde jeg i forbindelse med hovedpine og migræne, som jeg i barndom og ungdom var meget generet af. Jeg antog, at smerterne kom fra overtryk, som påvirkede følsom periost. Det lykkedes mig at få afløb for overtrykket, og siden har jeg ikke oplevet hovedpine eller migræne.

Opheling fra kræft har givet mig en forståelse af, at kræft kan skyldes celler, der er blevet vanvittige som følge af mangel på nødvendige resurser og ophobning af affald. Situationen kan forbedres og synes helt at kunne opheles ved gennemgribende rensning.
Det er den forkerte vej at tilføre mere stof (medicin), der øger forureningen og kan give uønskede bivirkninger. Celler bør styrkes, ikke svækkes fx ved bestråling.

Helbredelse består i at få skabt afløb, fx ved at ophæve spændinger (store såvel som mikroskopiske). Sammenhængen er næsten totalt overset, og især civiliserede mennesker kan have umådelige ophobninger af affald.
Kroppen kan godt selv fjerne affaldet med rent vand, men opgaven er lavest prioriteret - al anden aktivitet fysisk eller psykisk standser processen.
Det er nødvendigt at afsætte betydelig tid dagligt til kroppens vedligeholdelse.

Det forudsætter en livsstil, hvor der tages hensyn til, at kroppen har brug for lang tid dagligt præget af kærlig, tillidsfuld, fuldstændig afstresset velvære uden andet formål end netop dette at glæde sig med kroppen og VÆRE i NU'et - eventuelt med glædesfyldt afslappet leg.
(Tilstanden kendes af de fleste som afslappet solbadning i natur, men det kan også kaldes at 'dase', 'dovne' eller 'hygge').
Vore husdyr; hunde, katte, heste, høns, køer og får gør det. Fugle og masser af dyr i naturen gør det!
Ofte er det forbundet med at nusse hinandens kroppe, hvad mennesker nok kunne have behov for at benytte i større omfang.
I naturen kan det iagttages, hvordan vandløb og søer stivner, hvis affald ikke kan bearbejdes eller strømme bort. Økologi og diversitet fremmes ved strømmende vand.
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 30.6.21, rev.1.7.21

søndag den 30. maj 2021

Elsk og bliv elsket

 Forstå os selv og vort univers som programmeret.
Ved Torkil Olesen

Jeg læste for mange år siden, Martinus' ord om, at vi får tilbage, hvad vi sender ud.
Nu har jeg omsider forstået den dybe konsekvens.
Jeg mener vi lever i et bevidst programmeret univers konstrueret så enkelt som muligt.
De love/lovmæssigheder, vi opfatter, er reelt programmer med alt hvad det indebære, (fx at nogen har programmeret samt at det kan ændres).
Det er nu min overbevisning, at det er kolossalt nyttigt at forstå essensen !

Jeg opdagede i 1987 ved at opnå evne til at studere funktioner inde i min krop, at de gentog sig som om de var programmeret, og programmering i krop og univers synes nu vidt godtaget.

Vore computere er efterligninger af universets super-datamater. Virus findes biologisk og tilsvarende i fysiske computere. Det virker også ens i min opfattelse. Computere kan kun angribes af virus, hvis der en port åben. Man kan beskytte sig med en uigennemtrængelig firewall.
Tilsvarende kan mennesker beskyttes imod virus af uigennemtrængelig hud og fimrende slimhinder. Vi har umådelige mængder af bakterier og virus-partikler (virioner) på vor hud og i fordøjelses-system. De kan hjælpe os eller angribe os. Det afhænger af. om de får adgang igennem de beskyttende hinder (i lighed med en firewall).
Her er den primære naturlige immunitet, som jeg har nyt godt af nu i 30 år (uden sygedage, forkølelse eller influenza), og som beskytter også imod en vis mængde forureninger af enhver art; forhindrer allergi fra pollen, støv mm.
"Health happens all of the time. Disease only happens when there’s a failure of health".– Dr. Zach Bush: https://zachbushmd.com/virome-replay/

'Så og Høst'/'Lov om manifestation' er programmeret sådan, at universet returnerer alt hvad vi udsender bevidst eller ubevidst. Der kan være en del forviklinger og udsættelser. - men det sker.
Det indebærer, at vi direkte bør skabe, hvad vi ønsker - helt bevidst VÆRE det, så vil universets programmer realisere det fysisk. Det er nødvendigt at yde, før man kan nyde.
En bagside er, at det virker både positivt og negativt. Fx skaber (forstærker) vi frygt ved at VÆRE frygtsom, og vi kan påvirkes af andre identiteter til at frygte. Vi kan påvirkes i utallige retninger, hvad der udnyttes i overvældende grad via medier.

At få tilbage, hvad vi udsender er en enkel, genial foranstaltning til opnåelse af lighed og retfærdighed.
Der er stigende tilslutning til, at alt i universet grundlæggende er former for energi. Datamater er fortrinlige til at registrere energi fra individuelle identiteter og vil kunne  returnere til rette individ.
Ved fuld forståelse og anvendelse kan dom og straf være unødvendig.
Vi kan muligvis på den måde opnå alt, hvad vi ønsker og undgå uønsket..

Det kan udtrykkes og praktiseres på mange måder: Smil til verden og verdens smiler til dig; giv og modtag; søg og find; spørg og få svar; spred glæde og få glæde; hjælp og få hjælp, vær sund og oplev det, vær sanddru og modtag noget sandt, vær ro og kroppen falder til ro, velsign og få velsignelse.

Vi skaber hele tiden (ubevidst). Det er yderst vigtigt, at vi selv bevidst styrer, hvad vi skaber !!!

Det er også yderst nyttigt at  tage imod, hvad vi møder, med en forståelse af, at vi selv har været med til at skabe det. Tag kærligt imod det; tilgiv og skab forening.

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 30.5.21, rev.1.6.21

onsdag den 14. april 2021

Årsager til destruktiv kultur

 ved Torkil Olesen

Jeg har helt fra barndommen følt, at der var en masse underligt destruktivt i vor kultur.
Mine forældre udtrykte fx: 'de små tyve puttes i kachotten, hvorimod man tager hatten af for de store'.
Fra anden side lød det, at der over domhuset burde stå: 'Her lades alt håb ude'.
Jeg selv har fokuseret meget på, hvorfor der findes så megen sygdom, og at mængden øges trods voksende udgifter til sundhedsvæsen. Jeg har også bemærket, at der ofte er præmie på destruktiv adfærd som fx fældning af naturlig skov.

Nu mener jeg omsider at være inspireret til at pege på dybe årsager:

Hvis det er rigtigt (hvad jeg mener), at der i vort univers kun findes een Kilde, som vi alle er forbundet til og afhængig af (benævnt fx som ALT Der Er), så vil det betyde, at man benægter egen eksistens ved at fornægte Kilden.
Man vil være i bestandig konflikt med noget i sig selv.

En anden dyb årsag kan være troen på Big Bang. Jeg kender intet nyttigt fysisk opstået ved eksplosion <> tværtimod masser af tilfælde af destruktion ved eksplosion.

Tro på evolution som følge af tilfældighed er fremtrædende forskere ved at forlade, men darwinismen har dybe indlærende rødder i vor kultur og støttes af ønsker om uindskrænket magt. Usikkerhed om denne sag skaber splittelse.

Der er nær sammenhæng imellem konflikt, stress og utilpashed (sygdom):
Det giver mægtig ro og fortrøstning at være overbevist om en Universel skabende Kilde, der manifesterer sig i os alle, og som giver os mulighed for at tiltrække det ønskede.

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 14.4.21

 

lørdag den 28. november 2020

Tilpasning

af Torkil Olesen

Det levende tilpasser sig. Det er årsagen til, at der findes liv praktisk talt alle steder, hvor vi søger. Det synes at være fantastiske, positive indbyggede evner i liv.

Manglende tilpasning giver sygdom (u-tilpassethed - dis-ease på engelsk). Det gælder især konflikter med andre, men værst ved indre strid.

Det udtrykkes også med ordene, Det handler om, hvordan man 'tager' situationer.
Hvis man bekæmper eller flygter fra noget, vil det styrkes.

Løsningen er at imødegå ved at gå i møde - (acceptere med denne betydning).

Ved at observere uden at vurdere (dømme) - (tilskuer helt uden følelser) vil det uønskede miste betydning, og man frigøres. Se evt.: Den forunderlige nul-reaktion: https://selvheling.blogspot.com/2019/05/
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 28.11.20

søndag den 11. oktober 2020

GudModer - glemt eller gemt?

 Af Torkil Olesen

Jeg har følt, at jeg den 10.10.20 fik fjernet en stor blindhed, idet jeg fuldt ud erkendte at mangle den omsorgsfulde kærlighed fra Universets GudModer.

Jeg har oplevet at kunne koble mig på en strømning fra et ocean af kærlighed, der heler sår, klinker det itu, løser konflikter og harmoniserer til velvære.
Jeg behøver blot at være opmærksom, åbne for strømmen; og kanalisere den til alt i min krop, organer, celler og biom samt videre ud til omgivelserne.
Det er en kærlighed, der udelukkende synes at skabe tryghed og harmoni - lige netop, hvad jeg - og måske hele vor kultur - har mest brug for.

Hvorfor ikke GudModer

i lighed med GudFader?

Vi savner moderlig omsorg

Højst besynderligt at denne kilde, som jeg opfatter som GudModer er så lidt omtalt. Jeg har i hvert fald ikke rigtig bemærket den trods omfattende søgning i religion, filosofi og spiritualitet. Jeg har dog nu (nov.20) bemærket, at Jasmuheen skriver om Moder/Fader/Gud.

 Martinus skriver om moderenergi og er således på sporet, men det meget 'påfaldende' i min opdagelse er, at jeg ikke tidligere rigtig har opfattet behovet for ModerGudens omsorg, og at den er alt for sparsomt registreret på kloden.
Tværtimod synes den mig at blive bevidst skjult. Ægte tilfældighed er yderst sjælden.
Den undertrykkes i sygdom ved at behandle for penge i stedet for at forebygge og helbrede.
I mine øjne er der også sammenhæng til pesticider i stedet for biodynamisk eller økologisk omsorg for planter og dyr.
Håndteringen af corona-krisen kan også ses som modvirkende i form af utallige restriktioner for omsorg og samvær.

Nu hvor jeg har fået øje på energiens,'kraften's meget store åbenlyse positive virkning, mener jeg at have grundlag for. at der findes en blokering, som må opløses.
Jeg fornemmer, at det er ved at ske, men vi skal igennem en omvæltning.

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 11.10.20, rev.28.11.20

 

søndag den 10. maj 2020

Sygdom kan begynde indefra med frygt

Af Torkil Olesen

Frygts funktion i dannelsen af sygdom er omsider gået op for mig. Der er tale om frygt i alle ordets betydninger og afskygninger som fx: ængstelse, bekymring, usikkerhed, tøven, tilbageholdenhed, trækken sig tilbage fra, omhu mm

Vi har vist alle erfaret, at frygt kan virke lammende. Det kan ramme dele af vort sind og krop, så noget fungerer dårligere. Det svækker evnen til liv i celler og organer. Livsgejsten svækkes. Ved frygt (bevidst eller ubevidst)  trækker man sig tilbage fra; viger fra; går ikke frejdig ind i; tager ikke fat om roden i en sag; tør ikke holde positionen; flygter; prøver at beskytte sig; skaber afstand.

Dårlig funktion i celler og organer åbner mulighed for angreb udefra; hvad der svarer til at åbne en port i en datamat; virus kan få adgang. Der er praktisk erfaring for, at dyr kan opdrættes og planter dyrkes sunde. Ifølge forskning er mennesket genom ikke afgørende forskelligt fra dyr og planter. Det troede man, men begejstringen svækkedes af udforskningen.

Min forståelse af sammenhængen begyndte hos en læge på min session, der spurgte: "Hvorfor interesserer tandlæger sig ikke for de sunde tænder i stedet for de syge" - Senere erfarede jeg, at det biodynamiske princip netop er at styrke, dyrke det sunde, ikke være optaget af angreb.

Langt om længe har jeg fattet, at det må være et universelt princip.
Faktisk har vi nok indbyggede evner for at lukke af for alt uønsket. Vi skal virke modsat af frygt; have tillid, stole på, imødegå.

Vi skal i en frekvens af tillid især af hensyn til vor egen krop, der så kan fungere optimalt.
Det kan føles bagvendt at skulle være tillidsfuld i forhold til nogen, der ikke har fortjent det, og det har været årsag til stor forvirring. 

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 10.5.2020