tirsdag den 22. november 2022

Redigering af fortiden

 af Torkil Olesen

Det er en meget stor oplevelse at have lært (fra et kursus af Jean Houston) at redigere i min egen fortid.
Det har hjulpet mig til en lettere metode til at ændre noget dårligt, som jeg fortryder. Jeg har erfaret, at jeg ved visualisering (fantasi) kan ændre fortidige begivenheder. Jeg skal forstå, hvad jeg med fordel kunne have gjort i stedet for det dårlige,  lave en vision af mig selv gøre det bedre, gentage det indtil det dårlige svinder bort og den nye ønskede version står tilbage. Det påvirker min dårlige følelse i nutiden og synes at kunne forbedre relationen til andre uden -  personligt møde.
 
Jeg har haft ideen om, at tid ikke reelt eksisterer, og dårlige minder på en eller anden måde eksisterer og påvirker NU. Jeg har svækket dem ved stadig positiv fiksering i NU'et. Det kunne gøres, men metoden med at lave en ændret visualisering af fortiden er lettere.
Det kan også anskues som en form for tilgivelse og antagelig impuls til ikke at gentage det i fremtiden.

Det er fantastisk med meget store muligheder og konsekvenser. Der er dog advarsel om ikke at tage fat på virkeligt alvorlige begivenheder som fx død. Jeg er begejstret, men fra en anden synsvinkel betænkelig ved, at der så tilsyneladende ikke eksisterer fast registrering af alle hændelser, så sandheden kunne fremkaldes.

Bedre løsning af kriminalitet

Min første tanke var, at det var en svaghed, hvis kriminelle selv kunne ændre fortidige handlinger, men ved nærmere eftertanke kan det netop være en bedre løsning end domfældelse og eventuel straf. Metoden indbefatter jo, at man selv skal indse, at man kunne have gjort noget mere hensigtsmæssigt. Det kunne føre til, at kriminelle fremover ophører med at skabe kriminelt.
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 22.11.22

fredag den 11. november 2022

Det fantastiske ubevidste datasystem

 af Torkil Olesen

Det er først for nylig virkelig gået op for mig, hvor fantastisk mit ubevidste virker. Jeg mener det må være en slags biologisk datasystem med kontakt til universet.
Det ubevidste datasystem styrer fx hjertets virksomhed, regulerer blodtrykket døgnet rundt hele livet - sørger for at neddæmpe blødninger - styrer trykket i og imellem alle celler i kroppen. Det styrer fx også leverens produktion af masser af produkter og sørger for reproduktion af celler i ret mængde på rette sted. Alle vore celler menes at blive udskiftet i løbet af syv år, men masser af celler udskiftes dagligt, De nye skal på plads og gamle transporteres bort (fantastisk logistik).
Det må også være dette system, der bevæger vor krop. Hjernen kan give ordre om at løfte en arm, men det er det ubevidste, der sørger for detaljerne. Jeg tænker fx også på tommelfingrenes komplicerede bevægelser.
Det er målt, at det ubevidste reagerer ved reflekser tusindfold hurtigere end vor bevidsthed.

Det er faktisk meget ufatteligt, at jeg ikke har hørt eller set beskrivelse/undersøgelser af den styring, der foregår ubevidst. Jeg har kun set omtale om, at vi styres - måske 95-98% fra det ubevidste, men selve det kolossalt vigtige 'hvordan' mindes jeg ikke at have set forskning om i min lange uddannelse som tandlæge og folke-/forskningsbibliotekar. Heller ikke i mit virke som bibliotekar og pensionist har jeg opfattet undersøgelser. Det virker påfaldende mærkeligt - kan være bevidst skjult for at undertrykke?

Mine foreløbige erfaringer peger først og fremmest på, hvor vigtigt det er at være på god fod med den styrende ubevidste, der opfatter sig som perfekt og ikke tåler modreaktion. Det er destruerende at slås med det. Jeg mener snarere, at det der kaldes at være '1 flow' kan have stor sammenhæng med at være 'kammerat' med det ubevidste system, der synes at virke ved at kopiere og gengive, men det sker til gengæld perfekt hele døgnet rundt. Systemet forstår næppe, hvad det kopierer, fatter ikke signifikans i ord og vurderer (dømmer) ikke på nogen måde. Til gengæld syrnes det at kunne totalt gemme og reproducere oplevelser fuldstændigt.
Man må acceptere systemets data med deres konsekvenser, men det synes  muligt at ændre oplevelser (vaner) ved stadig gentagelse (øvelse) af noget ønsket. Det bliver kopieret nøjagtigt og synes ved tilstrækkelig mængde at kunne undertrykke (måske slette) tidligere data. Derved kan vaner ændres eller opbygges meget præcist, hvad man kan have masser af udbytte af.
Jeg prøver ikke egentlig programmering: det forekommer mig meget risikabelt at 'pille' ved så kompliceret et system!. Man kan heller ikke ændre data ved ordrer eller forståelse.

Det er i min opfattelse helt ufatteligt hvilke muligheder, der åbner sig, idet det hele altså synes at afhænge af at kunne fantasere sig til noget ønsket og så gentage det tilstrækkeligt mange gange. Derved fastlåses det ønskede i det ubevidste og den ønskede oplevelse vil automatisk blive gentaget. Det synes mig at forklare en masse fænomener, jeg ikke hidtil har forstået, fx hvordan det er muligt for en organist at spille lange stykker musik på 3 klaviaturer (2 hænder + fødder). Det syntes mig umuligt at huske, men det kan indlæres helt af sig selv - blot ved gentagelse.

Jeg beundrer stærkt denne geniale form for indlæring, det i mine øjne er skabt af intelligens, der langt overgår noget præsteret af homo sapiens.

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 11.11.22

lørdag den 30. oktober 2021

Exihologram

Holografi af eksistens 

Fra ingen til total bevidsthed

Af Torkil Olesen

 

Jeg opfatter mu, at jeg har en holografisk oplevelse af noget, som omfatter hele eksistensen. Det er meget svært at udtrykke med ord. Det kan kaldes en eksistens skala, og jeg har tidligere skrevet om de lavere niveauer: Eksistens Tilstande og om højere niveauer: Bevidsthedens afgørende Betydning.
 
Nu opfatter jeg det som et kraftfelt og er meget oplivet ved omsider rigtig at have fattet, at jeg (og formodentlig alle) er omgivet af et kraftfelt, hvis styrke er afgørende for fx trivsel, sundhed, evner, ærlighed, succes, kærlighed, glæde, visdom og lykke. Det synes ikke at kunne måles med materielle apparater, men kroppen kan angive det fx via kinesiologi, og det kan fornemmes intuitivt. Et afsnit af styrken er målt med relative tal i Hawkins skala for bevidsthed. Tal er globale og ikke præget af sprogfprvirring, eller 'bøjning' af ord.
 
Martinus bruger X! om Skaberen af universet; X2 om den skabende ikke-materielle proces og X3 om det skabte.
Exihologrammet kan opfattes som X2, og skalaens tal angiver da styrken til at skabe X3. Den synes ikke brugt ved kurser i manifestation, men det anfører, at der kræves meget høj selvsikkerhed, hvad der nok svarer til 7-800 på exiskalaen.

Skalaen kan også opfattes som trin til opstigning til højere eksistens. Man må lære at finde sit eget niveau og stige op derfra. Dette giver vel en mere konkret føling end opstigning igennem dimensioner.

Kraftfeltet går antagelig trinløst fra intet til uendelig, men vi har brug for at kunne kommunikere om niveauer. Hawkins skala gik fra 0 (kropslig død) til 1000, men der er eksistens under 0 og langt op over 1000. Hawkins tal er indarbejdet globalt, og det er derfor også mit udgangspunkt.

Kort om nogle væsentlige niveauer udtrykt med mine ord og forståelse:
Frygt på 100 handler om at trække sig tilbage fra livet, opgive. 150 anføres som vrede og 200 som antagonisme, modstand; her findes konkurrence, konflikter, krig. Mange soldater og betjente er på dette niveau. Ved 300-350 accepteres, godtages  situationen, og ved 400 er der tilfredshed,  konservatisme. Mange er stopper op her uden forståelse for, at der er langt bedre liv at opnå.

Højere niveau er kærlighed på 500, der i vor kultur prises højt men er stærkt dualistisk med fx ulykkelig kærlighed, endog med mord. Der kendes ikke ulykkelig glæde. Venskab er mere pålideligt og fredsbetonet end forhold baseret på forelskelse. Der er storslået, ubetinget kærlighed, men tvivlsomt om vi kan undgå lav hensigt fra vort ubevidste.
Jeg mener niveau for kærlighed først og fremmest er beregnet til at vedligeholde arten - holde en familie sammen ved forelsket kærlighed, indtil afkom kan klare sig selv.
Glæde 540 er højere, renere (ingen ulykkelig glæde). Videre findes fred på 600, og  omkring 640 menes sygdom og aldring at være ophørt.
 
Helt til langt op i 600 er der vel stadig en slags frygt, idet man beskytter sig, gemmer på noget, som man ikke tør være ved, forstiller sig. Først på og over 700 er der afklaring. Man erkender nøjagtig, hvem og hvad man ER. Så kan der ske helbredelse. Hvis man ikke er helt sig selv, vil man reelt forsøge at helbrede en anden person end sig selv 

Eksistens føles afklaret på 700 men der er stadig meget mere at opnå. Tillid og især stenfast overbevisning om universel (guddommelig) kraft (force) giver mulighed for stor trivsel og overlevelse. Frihed for kropslig død menes at kunne nås ved 909, og mirakler på endnu højere styrke af feltet.

Kraftfeltet angiver fx også et vigtigt punkt for skift fra nedbrydning til genbrug, der forgår fra ca 640 og nedad; hvorimod der opad sker regenerering og nyskabelse.
Nedbrydning er absolut nødvendig for eksistens, der vil kvæles i affald, som vi kan erfare det i nogen sammenhænge
Rovdyr rydder det mindre livskraftige af samme årsag. Ulve har vist sig nødvendige for at opretholde sundt økosystem.
Universet er programmeret til at opretholde nedbrydning, og naturen vil finde udveje for at fortsætte sygelig nedbrydning. Vi kan ikke vinde en krig imod universets programmering. Det er uvidenhed at ville bekæmpe sygdom med gift.
 
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 30.10.21, rev. 7.11.21

onsdag den 30. juni 2021

Sundheds-essens

 af Torkil Olesen

Biologiske celler ønsker at leve ved frisk, rindende let saltet vand med tilførsel af resurser og fraførsel af affald. Det gælder både i kroppe og i fri natur.
Derfor er rensning ved strømning så afgørende for - måske næsten al sundhed.
Wilhelm Reich påviste det, men fik aldrig skabt rigtig forståelse for det.

Mine rensede fimrende slimhinder skyller alt uønsket ned i mave/tarm til destruktion, genbrug eller udtømning. Det gælder ikke kun bakterier og virus, men også fx græs-pollen, som lige nu synes at genere mange.
Jeg sammenligner med en firewall i en computer. Hud og slimhinder udgør første barriere i det naturlige immun-system der fx således kan stoppe alle variationer af virus.
Jeg har ikke haft forkølelse eller influenza siden jeg for ca. 30 år siden opnåede at få renset mit afløb for snot fra næse og svælg.

En lignende oplevelse havde jeg i forbindelse med hovedpine og migræne, som jeg i barndom og ungdom var meget generet af. Jeg antog, at smerterne kom fra overtryk, som påvirkede følsom periost. Det lykkedes mig at få afløb for overtrykket, og siden har jeg ikke oplevet hovedpine eller migræne.

Opheling fra kræft har givet mig en forståelse af, at kræft kan skyldes celler, der er blevet vanvittige som følge af mangel på nødvendige resurser og ophobning af affald. Situationen kan forbedres og synes helt at kunne opheles ved gennemgribende rensning.
Det er den forkerte vej at tilføre mere stof (medicin), der øger forureningen og kan give uønskede bivirkninger. Celler bør styrkes, ikke svækkes fx ved bestråling.

Helbredelse består i at få skabt afløb, fx ved at ophæve spændinger (store såvel som mikroskopiske). Sammenhængen er næsten totalt overset, og især civiliserede mennesker kan have umådelige ophobninger af affald.
Kroppen kan godt selv fjerne affaldet med rent vand, men opgaven er lavest prioriteret - al anden aktivitet fysisk eller psykisk standser processen.
Det er nødvendigt at afsætte betydelig tid dagligt til kroppens vedligeholdelse.

Det forudsætter en livsstil, hvor der tages hensyn til, at kroppen har brug for lang tid dagligt præget af kærlig, tillidsfuld, fuldstændig afstresset velvære uden andet formål end netop dette at glæde sig med kroppen og VÆRE i NU'et - eventuelt med glædesfyldt afslappet leg.
(Tilstanden kendes af de fleste som afslappet solbadning i natur, men det kan også kaldes at 'dase', 'dovne' eller 'hygge').
Vore husdyr; hunde, katte, heste, høns, køer og får gør det. Fugle og masser af dyr i naturen gør det!
Ofte er det forbundet med at nusse hinandens kroppe, hvad mennesker nok kunne have behov for at benytte i større omfang.
I naturen kan det iagttages, hvordan vandløb og søer stivner, hvis affald ikke kan bearbejdes eller strømme bort. Økologi og diversitet fremmes ved strømmende vand.
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 30.6.21, rev.1.7.21

søndag den 30. maj 2021

Elsk og bliv elsket

 Forstå os selv og vort univers som programmeret.
Ved Torkil Olesen

Jeg læste for mange år siden, Martinus' ord om, at vi får tilbage, hvad vi sender ud.
Nu har jeg omsider forstået den dybe konsekvens.
Jeg mener vi lever i et bevidst programmeret univers konstrueret så enkelt som muligt.
De love/lovmæssigheder, vi opfatter, er reelt programmer med alt hvad det indebære, (fx at nogen har programmeret samt at det kan ændres).
Det er nu min overbevisning, at det er kolossalt nyttigt at forstå essensen !

Jeg opdagede i 1987 ved at opnå evne til at studere funktioner inde i min krop, at de gentog sig som om de var programmeret, og programmering i krop og univers synes nu vidt godtaget.

Vore computere er efterligninger af universets super-datamater. Virus findes biologisk og tilsvarende i fysiske computere. Det virker også ens i min opfattelse. Computere kan kun angribes af virus, hvis der en port åben. Man kan beskytte sig med en uigennemtrængelig firewall.
Tilsvarende kan mennesker beskyttes imod virus af uigennemtrængelig hud og fimrende slimhinder. Vi har umådelige mængder af bakterier og virus-partikler (virioner) på vor hud og i fordøjelses-system. De kan hjælpe os eller angribe os. Det afhænger af. om de får adgang igennem de beskyttende hinder (i lighed med en firewall).
Her er den primære naturlige immunitet, som jeg har nyt godt af nu i 30 år (uden sygedage, forkølelse eller influenza), og som beskytter også imod en vis mængde forureninger af enhver art; forhindrer allergi fra pollen, støv mm.
"Health happens all of the time. Disease only happens when there’s a failure of health".– Dr. Zach Bush: https://zachbushmd.com/virome-replay/

'Så og Høst'/'Lov om manifestation' er programmeret sådan, at universet returnerer alt hvad vi udsender bevidst eller ubevidst. Der kan være en del forviklinger og udsættelser. - men det sker.
Det indebærer, at vi direkte bør skabe, hvad vi ønsker - helt bevidst VÆRE det, så vil universets programmer realisere det fysisk. Det er nødvendigt at yde, før man kan nyde.
En bagside er, at det virker både positivt og negativt. Fx skaber (forstærker) vi frygt ved at VÆRE frygtsom, og vi kan påvirkes af andre identiteter til at frygte. Vi kan påvirkes i utallige retninger, hvad der udnyttes i overvældende grad via medier.

At få tilbage, hvad vi udsender er en enkel, genial foranstaltning til opnåelse af lighed og retfærdighed.
Der er stigende tilslutning til, at alt i universet grundlæggende er former for energi. Datamater er fortrinlige til at registrere energi fra individuelle identiteter og vil kunne  returnere til rette individ.
Ved fuld forståelse og anvendelse kan dom og straf være unødvendig.
Vi kan muligvis på den måde opnå alt, hvad vi ønsker og undgå uønsket..

Det kan udtrykkes og praktiseres på mange måder: Smil til verden og verdens smiler til dig; giv og modtag; søg og find; spørg og få svar; spred glæde og få glæde; hjælp og få hjælp, vær sund og oplev det, vær sanddru og modtag noget sandt, vær ro og kroppen falder til ro, velsign og få velsignelse.

Vi skaber hele tiden (ubevidst). Det er yderst vigtigt, at vi selv bevidst styrer, hvad vi skaber !!!

Det er også yderst nyttigt at  tage imod, hvad vi møder, med en forståelse af, at vi selv har været med til at skabe det. Tag kærligt imod det; tilgiv og skab forening.

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 30.5.21, rev.1.6.21

onsdag den 14. april 2021

Årsager til destruktiv kultur

 ved Torkil Olesen

Jeg har helt fra barndommen følt, at der var en masse underligt destruktivt i vor kultur.
Mine forældre udtrykte fx: 'de små tyve puttes i kachotten, hvorimod man tager hatten af for de store'.
Fra anden side lød det, at der over domhuset burde stå: 'Her lades alt håb ude'.
Jeg selv har fokuseret meget på, hvorfor der findes så megen sygdom, og at mængden øges trods voksende udgifter til sundhedsvæsen. Jeg har også bemærket, at der ofte er præmie på destruktiv adfærd som fx fældning af naturlig skov.

Nu mener jeg omsider at være inspireret til at pege på dybe årsager:

Hvis det er rigtigt (hvad jeg mener), at der i vort univers kun findes een Kilde, som vi alle er forbundet til og afhængig af (benævnt fx som ALT Der Er), så vil det betyde, at man benægter egen eksistens ved at fornægte Kilden.
Man vil være i bestandig konflikt med noget i sig selv.

En anden dyb årsag kan være troen på Big Bang. Jeg kender intet nyttigt fysisk opstået ved eksplosion <> tværtimod masser af tilfælde af destruktion ved eksplosion.

Tro på evolution som følge af tilfældighed er fremtrædende forskere ved at forlade, men darwinismen har dybe indlærende rødder i vor kultur og støttes af ønsker om uindskrænket magt. Usikkerhed om denne sag skaber splittelse.

Der er nær sammenhæng imellem konflikt, stress og utilpashed (sygdom):
Det giver mægtig ro og fortrøstning at være overbevist om en Universel skabende Kilde, der manifesterer sig i os alle, og som giver os mulighed for at tiltrække det ønskede.

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 14.4.21

 

lørdag den 28. november 2020

Tilpasning

af Torkil Olesen

Det levende tilpasser sig. Det er årsagen til, at der findes liv praktisk talt alle steder, hvor vi søger. Det synes at være fantastiske, positive indbyggede evner i liv.

Manglende tilpasning giver sygdom (u-tilpassethed - dis-ease på engelsk). Det gælder især konflikter med andre, men værst ved indre strid.

Det udtrykkes også med ordene, Det handler om, hvordan man 'tager' situationer.
Hvis man bekæmper eller flygter fra noget, vil det styrkes.

Løsningen er at imødegå ved at gå i møde - (acceptere med denne betydning).

Ved at observere uden at vurdere (dømme) - (tilskuer helt uden følelser) vil det uønskede miste betydning, og man frigøres. Se evt.: Den forunderlige nul-reaktion: https://selvheling.blogspot.com/2019/05/
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, 28.11.20