torsdag den 20. juli 2017

Liv, organisering og etik

Af Torkil Olesen

Liv organiserer - modsat kaos. Organisering handler om at ordne noget ifølge nogle regler, og etik er de overordnede regler for organiseringen.

Etik burde have som formål at opstille gode regler, der fører fremad imod de satte mål, samt lette samkvem imellem individer og hindre konflikter.
Desværre synes vi at leve i en form for illusion, hvor der er vendt op og ned på rigtigt og forkert. Mange har således fået en negativ opfattelse af, at etik og moral er opsat for at hindre livsudfoldelse, og det synes at være rigtigt, at styrende individer på vor klode har fordrejet etikken i den retning for at herske over os ved at skabe splid i vore samfund på kloden.
Som eksempler på virkningen har jeg tidligere skrevet om løgnens katastrofale virkning og syge jordiske systemer.

Nu gælder det om at blive løsrevet fra de falske forestillinger!
Det er nødvendigt at forstå, at det enkelte individ ikke kan udfolde sig fuldstændigt uhæmmet i forbindelse med andre individer. Total frihed er eksistentielt umuligt i samkvem med andre, og vi er aldrig helt alene. Vor krop indeholder milliarder af celler, som må forliges til bedst mulig funktion. Der må ikke være indre splid, så allerede her i vort indre er der hårdt brug for nyttige regler.

I den ydre verden kan vi heller ikke udfolde os uden at møde andre individer. Vi kan næsten intet gøre, som kun vedrører os selv. For at undgå uendelige konflikter opstilles der nyttige regler.

Den ægte etik fremmer glæden ved samkvem med andre, og der er brug for regler i tosomhed, i familier, i grupper, i arbejdsforhold, i folk, internationalt og - idet vi åbner forbindelse til andre kloder - også i solsystem og i galaksen.
Jeg har tidligere beskrevet Sand Lov som eksempel på gode regler.

Nu kommer Galaktisk Kodeks yderligere ind i billedet som helt overordnede regler for hele vor galakse med måske over 100 milliarder stjernesystemer.
Her tilføjes yderligere det meget afgørende element, at de overordnede regler må håndhæves for at hindre overtrædelser, der ville kunne hindre livsudfoldelse ifølge reglerne.
Netop dette element mangler på vor klode og kan være afgørende årsag til en masse elendighed, hvad der må formodes netop af være en følge af det falske styres dybere hensigt om at destruere (opløse livets organisering).