onsdag den 28. november 2018

Sundheds-frekvens

Af Torkil Olesen

Det forekommer mig påfaldende, at de højere bevidste tilstande eller frekvenser næsten ikke er undersøgt. Der anføres i almindelighed glæde 540, fred 600 og så 700 som oplysning/indsigt, men der må være meget mere op til 1000 og antagelig videre.
Foreløbig vil jeg koncentrere mig om, at der er information om, at der på 640 er frihed fra sygdom og aldring, hvad jeg foretrækker at oversætte positivt til: frekvens for sundhed og liv. Jeg opfatter det som en følge af, at kroppen kan være i stand til i fuldt omfang at erstatte slidte og beskadigede celler.

At kunne opnå fuld sundhed og måske ubegrænset fysisk liv synes mig at være særdeles værdifuldt, og jeg har haft det som et hovedformål det meste af mit liv.

Jeg har haft adskillige oplevelser med 'høj' bevidsthed i forbindelse med min selvheling, men har haft usikkerhed om, hvordan det skulle forstås. Der tales om at være 'høj' på stoffer, og det kan opnås også ved meditation, men der spørges ofte: 'Høj' i hvilken retning?. Samtidig har der været modvilje imod noget elitært eller overmenneskeligt.

Med en ide om, at bevidstheder er former for frekvenser kan lav og høj bedre udtrykkes, og hvis der ved en frekvens på blot 640 er fuld sundhed, synes det mig at kunne tænkes at være ægte menneskelig tilstand, hvorimod sygdom er udtryk for at der må mangle noget, som antagelig skyldes forførerisk sindskontrol.

Jeg vil nu satse intenst på at komme til at eksistere stabilt på frekvensen 640, og vil gøre det ved at fokusere vedholdende på sundhed og så vidt muligt ikke have opmærksomhed på de lavere frekvenser i frygt-området (op til 540) eller specielt ikke på konflikt-bæltet fra især 100 til 200.
Vor krop og sind synes ikke at kunne skelne fiktion fra fysisk virkelighed; en film eller reklame synes lige så belastende som en fysisk uønsket begivenhed.

Jeg mener derfor, at det gælder om at fokusere på det ønskede og om at holde sig fri af alle uønskede indtryk, hvad der også understreges i lovmæssigheden om tiltrækning, høst som man sår; og de 3 aber; ikke se, ikke høre, ikke sige noget uønsket.

Jeg mener at kunne gennemføre det, idet jeg momentvis må have været oppe på de højere frekvenser. Jeg har også i mange omgange forsøgt at påvirke super-psykopaterne med kærlighed, men det har ikke virket.
Kærlighed associeret med offer. pligt, forførelse, bedrag med mere er ikke universets universale 'smøremiddel', som jeg har troet.
Måske kan højere frekvenser end kærlighed i højere grad påvirke psykopater.

søndag den 26. august 2018

Eksistens tilstande

Af Torkil Olesen

Et vigtigt gennembrud er min forståelse af, at mennesker må have et generelt eksistentielt niveau, som ytrer sig på alle områder, fysisk, psykisk, åndeligt, følelser, forståelse, kunst, videnskab, teknik, kærlighed, etik, religion osv.... og som er målt med kinesiologi og pendulering men også iagttaget intuitivt og i praktisk kontakt.
Det er sandsynligt, at det drejer sig om frekvenser (vibrationer), der i så fald antagelig vil kunne måles teknisk.


En sammenligning af Hawkins bevidstheds skala og Hubbards skala er blevet stadig mere betydningsfuld og tankevækkende for mig.
Skalaerne er i min nuværende forståelse udtryk for personers eksistentielle tilstand og synes at angive niveau i en masse henseender fx  generel sundhed og etik. Der findes sædvanligvis et normalt niveau og lejlighedsvise niveauer.


 Hawkins skala med videre udvikling anføres som en skala for bevidsthed, men måles med kinesiologi og må i en eller forstand være kroppens oplevelse.
Tal-angivelserne er først og fremmest relative samt angiver en nødvendig rækkefølge af trin til hævelse af bevidsthed.
Hubbards skala er opstået ved iagttagelse af de trin, som tusindvis af personer har gennemlevet ved forbedring af deres tilstand. Oprindelig gik den kun fra 0-4, men er udvidet til 40. De fleste på Jorden befinder sig i området -1 til 2.5.


Vort niveau har indflydelse på alle områder og alle vore legemer.Det kan som næsten alt være både skidt og godt. Skidt hvis man befinder sig på et lavt niveau; godt på et højt niveau, og det synes vi at kunne påvirke med bevidsthed.


Vi har det sandsynligvis bedst med at være på samme niveau i alle henseender. Det er fx mange gange påpeget, at der bør være balance imellem fysisk, teknisk udvikling og åndeligt etisk niveau. (Atlantis udviklede sig for ensidigt teknisk).


Under 200 opleves stor upålidelighed. Først over 500 er der fuld pålidelighed.


 
På højere niveau mestres de underliggende; - som vigtigt eksempel: ægte glæde indbefatter derfor mestring af kærlighed uden betingelser - man kan ikke have ægte glæde uden kærlighed til Alt i Helheden. Glæden svækkes, hvis nogen i helheden har det dårligt. Man må også elske sig selv - kærlighed bør ikke indebære et offer. Vort univers er skabt for glædelige oplevelser. Ofring er pinefuldt og er destruktiv tankegang.
Bemærk at kærlighed med 500 kun er halvvejs til Hawkins oprindelige 1000 som toppunkt. Der er endda tegn på, at der er højere niveauer end 1000. 

Glæde synes samtidig at være forudsætning for at opnå synkronitet. Man bør elske det, man ønsker at skabe - som et barn ønsker noget juleaften. Husk at takke for gaverne!

(Revideret 15.3.19)

søndag den 29. juli 2018

Sammenhold og høj bevidsthed

Vejen til frigørelse synes at handle om at stå sammen fysisk og bevidst.
Hunde kan vise vejen; de hilser med begejstring på enhver ny, de opfatter som hørende til 'familien'.

'Split, adspred og hersk' synes at være grundlæggende metode til at holde Jordens menneskehed fastlåst. De herskende ønsker, at vi skal slås indbyrdes.
Bag enhver vedvarende krig eller konflikt står der en/nogen, som har interesse i at opretholdte konflikten.

Lad os drømmevæve en kultur, hvor alle er velkomne, har nok, er sunde og tilfredse.
Kom og vær med i et fællesskab, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov. Der er nok til alle på denne klode, hvis vi holder op med at frådse og deler goderne. Lad os holde op med at konkurrere om at have mere end venner eller naboer.