søndag den 26. august 2018

Eksistens tilstande

Udkast af Torkil

Arbejdet med og forståelse af Tachyon partikler har ført til et vigtigt gennembrud i min forståelse af, at mennesker må have et generelt eksistentielt niveau, som ytrer sig på alle områder, fysisk, psykisk, åndeligt, følelser, forståelse, kunst, videnskab, teknik, kærlighed, etik, religion osv.... og som kan måles med kinesiologi, men også iagttages i praktisk kontakt.


En sammenligning af Hawkins bevidstheds skala og Hubbards skala er blevet stadig mere betydningsfuld og tankevækkende for mig.
Skalaerne er i min nuværende forståelse udtryk for personers eksistentielle tilstand og synes at angive niveau i en masse henseender fx  generel sundhed og etik. Der findes sædvanligvis et normalt niveau og lejlighedsvise niveauer.


 Hawkins skala med videre udvikling anføres som en skala for bevidsthed, men måles med kinesiologi og må i en eller forstand være kroppens oplevelse.
Tal-angivelserne er først og fremmest relative samt angiver en nødvendig rækkefølge af trin til hævelse af bevidsthed.
Hubbards skala er opstået ved iagttagelse af de trin, som tusindvis af personer har gennemlevet ved forbedring af deres tilstand. Oprindelig gik den kun fra 0-4, men er udvidet til 40. De fleste på Jorden befinder sig i området -1 til 2.5.


Vort niveau har indflydelse på alle områder og alle vore legemer.Det kan som næsten alt være både skidt og godt. Skidt hvis man befinder sig på et lavt niveau; godt på et højt niveau, og det synes vi at kunne påvirke med bevidsthed.


Vi har det sandsynligvis bedst med at være på samme niveau i alle henseender. Det er fx mange gange påpeget, at der bør være balance imellem fysisk, teknisk udvikling og åndeligt etisk niveau. (Atlantis udviklede sig for ensidigt teknisk).


Under 200 opleves stor upålidelighed. Først over 500 er der fuld pålidelighed.


 
På højere niveau mestres de underliggende; - som vigtigt eksempel: ægte glæde indbefatter derfor mestring af kærlighed uden betingelser - man kan ikke have ægte glæde uden kærlighed til Alt i Helheden. Glæden svækkes, hvis nogen i helheden har det dårligt. Man må også elske sig selv - kærlighed bør ikke indebære et offer. Vort univers er skabt for glædelige oplevelser. Ofring er pinefuldt og er destruktiv tankegang.
Bemærk at kærlighed med 500 kun er halvvejs til Hawkins oprindelige 1000 som toppunkt. Der er endda tegn på, at der er højere niveauer end 1000. 

Glæde synes samtidig at være forudsætning for at opnå synkronitet. Man bør elske det, man ønsker at skabe - som et barn ønsker noget juleaften. Husk at takke for gaverne!

(Revideret 4.11.18)

søndag den 29. juli 2018

Sammenhold og høj bevidsthed

Vejen til frigørelse synes at handle om at stå sammen fysisk og bevidst.
Hunde kan vise vejen; de hilser med begejstring på enhver ny, de opfatter som hørende til 'familien'.

'Split, adspred og hersk' synes at være grundlæggende metode til at holde Jordens menneskehed fastlåst. De herskende ønsker, at vi skal slås indbyrdes.
Bag enhver vedvarende krig eller konflikt står der en/nogen, som har interesse i at opretholdte konflikten.

Lad os drømmevæve en kultur, hvor alle er velkomne, har nok, er sunde og tilfredse.
Kom og vær med i et fællesskab, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov. Der er nok til alle på denne klode, hvis vi holder op med at frådse og deler goderne. Lad os holde op med at konkurrere om at have mere end venner eller naboer.