onsdag den 15. juli 2015

Frygts opløsning

Der findes berettiget frygt, men en meget stor del af det, vi frygter, har ingen reel årsag i NU'et. Det vil være rart at være fri for denne form for frygt.

Jeg bruger ordet frygt som et samlet begreb for alt, hvad vi er angste og bange for i alle grader. Hvis vi i en eller anden henseende holder os tilbage fra noget, som vi inderst inde har lyst til, så eksisterer der en grad af frygt.

Frygt kan opløses ved tillid - ikke ved mod. Vi kan overvinde frygt i en given situation ved modig optræden, men frygten vil være der igen ved en lignende situation.
Tillid har derimod mulighed for at ophæve frygt, så den er permanent forsvundet.

Jeg kender 2 muligheder for ophævelse af frygt:

1. Frigørelse ved fysisk at opleve den frygtede situation i passende små portioner i nærværende nutid.
2. Psykisk opløsning af frygt, som jeg vil beskrive nærmere:

Først må man ærligt erkende, at der er noget, man er bange for.

Dernæst må man frivilligt - så vidt muligt afslappet, gerne som en slags leg - begynde at observere/sanse situationer, hvor den generende frygt kan erkendes. Hvor og i hvilken sammenhæng optræder den. Sker der noget, inden frygten føles?

Man gentager disse sansninger eller lignende situationer, hvor frygten erkendes, og hvis man er tilstrækkelig afslappet i observationerne, vil man kunne opleve, at frygten lidt efter lidt taber energi og til sidst helt kan opløses.

Jeg mener bedst at kunne udtrykke essensen i processen ved at skrive, at det på en måde er muligt at 'lege' frygten bort.