onsdag den 28. august 2019

Forfejlet industrialisering af lægekunst

Af Torkil Olesen

Så vidt jeg er orienteret opstod der for godt 100 år siden i USA ideer om at industrialisere sundhedsvæsenet. Det var nærliggende at forsøge med baggrund i industrialiseringens store gennembrud, men man tog fejl af, at mennesker ikke er ens som industrielt producerede genstande.

Man lavede faste recepter svarende til fast definerede diagnoser. Produkter efter disse recepter kunne masseproduceres, og behandlingen sætte i system.
Fejlen er, at det ikke giver helbredelse. Det er nødvendigt at finde og bearbejde individuel årsag.

Diagnoser byggende på  'objektiv' undersøgelse kombineret med subjektive symptomer kan ikke klarlægge årsag til individuel sygdom. Det er nødvendigt at finde årsag ved dybgående søgen i sind og krop, som har bevaret erindringer om sammenhænge.
Diagnoser er ikke objektive; de er subjektive vurderinger på grundlag af kvalificeret lægelig erfaring.
For at finde den individuelle årsag er det nødvendigt at indleve sig i, hvad der findes af erindring i sind og krop, og det er snarere en kunst, som det også kaldtes.

Man forsøgte at kompensere ved at indføre diagnoser baserede på statistik, men det er en grov fejl. Det fremgår klart i statistikkens grundlag, at statistik kun kan anvendes på populationer af ens individer; en forudsætning som naturlige individer slet ikke opfylder!
Man opnår at lave behandling af et fiktivt statistisk individ, som måske slet ikke eksisterer og i bedste fald er enestående, idet alle mennesker er forskellige.
Man afprøver også produkternes statistiske virkning uden garanti for, at det er relevant for individuelle mennesker. 

Man bemærkede vist godt nok, at helbredelse ikke lykkedes, men lavede så den indbildning, at den  menneskelige krop ikke kan helbredes fuldstændigt til fuld oprindelig funktion  (ad integrum), og man benægtede, at naturhelbredere kunne (kan) opnå helbredelse.
Man opfandt begrebet kvaksalver, idet man skabte indbildningen, at kvaksalvere løj om helbredelse, thi man havde selv skabt indbildningen om, at helbredelse nok slet ikke kunne lade sig gøre, hvad der var rigtig i den forstand, at de industrielle metoder ikke kunne og ikke kan give helbredelse.

Nogen synes at have erkendt det fejlagtige og er begyndt at klone planter, dyr og mennesker?, idet man så kan virke med ensartede populationer i statistik til brug ved forsøg, diagnoser og behandling.
Det er imidlertid i stærk modstrid med naturens utallige metoder til at opnå varieret forplantning. Variation synes at være et gennemgående universelt træk. Verden kan blive ulidelig kedelig, hvis alle er ens.

Man burde have taget og bør tage til efterretning, at det er den industrielle ide, der fejler, men det indebærer naturligvis et kolossalt tab i prestige og enorm omvæltning i sundheds-sektoren.

En enorm stor gevinst vil kunne opnås ved at erkende og praktisere, at helbredelse faktisk kan ske, når den unikke individuelle årsag findes og korrigeres.
Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen,  28.8.19, rev.31.8.19