onsdag den 28. juni 2017

Verdenssyn 2017 med mulighed for opløsning af elendighed

Foreløbig udgave af Torkil Olesen

 

'Vi ved ikke, hvad vi gør'. Der findes en masse iagttagelser af forrykthed på vor klode.  Hvorfor gøres så meget modsat fornuft? Det passer ikke med følelser af, at der faktisk findes så meget godt, og vi ønsker at have det rart.

Omsider synes det lykkedes at finde årsag(er), der kan forklare, hvad der foregår. Baggrunden er en ny forståelse af vor oprindelse:
Nogle højtstående, meget intelligente identiteter ønskede for meget længe siden at opleve, hvordan tilværelsen kunne foregå helt uafhængigt af den overordnede Store Ånd. Det lykkedes for dem at skabe et helt isoleret område, men det ulykkelige var, at de ikke kunne finde ud af at genåbne kontakten til Store Ånd.
De blev så frustrerede, at de veksler imellem at ville beherske alt eller destruere alt. (Stenen man slår sig på, kan man have lyst til at ødelægge. Misundelse over andres trivsel kan blive så stor, at der er tilbøjelighed til at hade de heldige).

Kort fortalt lever vi stadig i eftervirkningerne af denne fejltagelse, og nogle identiteter kaldet Chimera er blevet så forbitrede, at de har isoleret vor klode og prøver at undertvinge alle andre.  Den frustrerede gruppe har udviklet fantastiske evner til næsten total dominans - blandt andet med raffineret slaveri og effektiv sindskontrol stærkere end hypnose - og har for mange tusinde år siden lagt et hovedkvarter på Jorden
Historien kan passe med en masse af mine erfaringer, og er den bedste forklaring på oprindelsen til det såkaldt onde, jeg har kendskab til.

Vi lever ifølge min nye opfattelse i en slags illusorisk boble - dannet ved en trance-tilstand stærkere end posthypnose, der isolerer os fra Store Ånd, kærlighed og det øvrige univers.
En sådan hypnotisk tilstand kan medføre, at man ikke ved, hvad man gør eller sanser, men hårdnakket kan hævde, at man er selvbevidst, og man finder bortforklaringer for al det tåbelige, man tvinges til at gøre.
Vi kan i almindelighed kun delvist slippe fri ved meget 'høj' bevidsthed. Efter død og mellem-livsperiode vender vi tilbage til nyt fysisk liv i 'boblen'.

Tilstanden fastholdes af nogle skrupskøre identiteter, kaldet Chimera. Det karakteristiske for dem er, at de vil herske og 'vinde for enhver pris' - nok faktisk hellere dø end tabe! - og de har kun negative følelser for alt og alle.

Min forhåbning om forløsning beror på, at disse Chimera med hjælpere er en trussel for hele den øvrige galakse. Galaktisk Føderation er derfor talstærkt til stede i, på og omkring vor klode samt i solsystemet, idet de ønsker at gøre en ende på dette regime, så det ikke igen kan udbredes. Samtidig vil de gerne hjælpe os fri.

Det er vigtigt, at så mange som muligt slutter op om det ønskelige i at slippe ud af sindskontrollen og elendighederne, men det er ikke så nødvendigt at nå så høj bevidsthed. Sagen menes at kunne klares ved fjernelse af Chimeras kontrol, en kraftig styrkende impuls fra centralsolen, samtidig med at skjulte hjælpere vil overtage vigtige funktioner på kloden.
Jeg forventer også, at de med meget store skjulte rumskibe på plads omkring os vil være i stand til at udøve en vis kontrol af Planet X og eventuelle andre objekter. De må have løst problemer med tyngdekraft for at kunne rejse så hurtigt og uhindret i universet.
Derudover er der det positive, at isolationen er brudt i andre dele af universet, samt at det er ved at ske også på vor klode.

Først skal dog Chimeras trussel om at udløse atomvåben afmonteres. Det hævdes at skride fremad, Se evt. Prepare for Change.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar