onsdag den 13. september 2017

Universets primære anomali

Ved Torkil Olesen

Enormt store forandringer i vor tilværelse synes på vej, idet en 'primær anomali' ønskes opløst, og forunderligt synes vor klode at være blevet et midtpunkt i denne sag.

Det kan derfor være vigtigt at forstå, hvad sagen drejer sig om. Jeg har søgt efter inspiration til forståelsen og anfører, hvad jeg har opnået, men modtagerer meget gerne andres opfattelse:
 

Der skrives om, at de mørke kræfter skal fjernes. Ordet 'mørke' kan være lidt forvirrende. Det er ikke kontrast-farven mørk, og det er ikke mørke som sådan. Vi synes fx at have behov for mørke under søvn.
Betydningen af mørk skal snarere ses i sammenhæng med lyssky eller 'skyggen', vor skjulte underbevidste, ofte modsat og trodsig. Det er dette, der ønskes elimineret.

Den primære anomali har at gøre med et oprør imod lyset og helhedens fællesskab.
En mulig forklaring af anomaliens oprindelse synes at bestå i, at nogle meget højtstående og intelligente væsener i vort univers ønskede at vise, at det var muligt at eksistere helt selvstændigt uden tilknytning til det primære univers.
De dannede så et alternativt univers, hvad der i sig selv ikke er noget forkert i. Anomalien har at gøre med, at man vil tvinge andre til at gøre det samme, eller at man prøver at destruere noget i fællesskabet.

Problemer opstår, hvis beboerne i det alternative univers opdager, at de mangler noget. Det kan i princippet være hvad som helst.
Nogle i det alternative univers vil så prøve at skaffe det manglende fra det primære univers. Derved skaber de splid hos sig selv, idet de har ønsket at kunne alt selv, og der kan opstå konflikt om, hvad de skal yde til gengæld til det primære univers.

Her findes (antagelig) muligvis roden til konflikter og krige i vort univers.
Individer fra det alternative univers begynder måske at ville opnå det ønskede  med magt, erobre det, snyde sig til det, stjæle det, eller lave en udbytning af individer i det primære univers.

Dette synes at have været situationen i utalte millioner af år med stadige udmarvende konflikter og krige.
Nu synes det besluttet, at det skal ophøre, og man kan kun se den mulighed at få stoppet det alternative univers med dets snylteri, som det har udviklet sig til. Uendelige forhandlinger har ikke ført til noget.

---
Der er brug for lidt afvigelser i skabelsen. Hvis det hele fungerer som et perfekt urværk bliver tilværelsen forudsigelig og ensformig. Der skal kunne opstå masser af variation med noget uventet fra lidt tilfældighed, men det må ikke tage overhånd, hvad der ses at være sket og er kernen i anomalien.

Det skabte er i almindelighed designet, programmeret, konstrueret til mindste detalje; ellers fungerer det ikke. Få mutationer kan indbygges, men det er ikke hovedreglen. Her har den evolutionistiske lære taget fejl. Udviklingen sker ikke automatisk fra mudderpølen frem til højt komplicerede væsener.
Det hele kan ikke være startet med en destruerende eksplosion. Nogle må have lavet disse fejlagtige indbildninger som følge af trods imod de skabende kræfter i helheden.

Anomalien viser sig i de mange konflikter og utallige vanvittige krige. Der er ikke nok sammenhold til at beskytte værdierne i helheden. Kultur efter kultur går ned af den årsag. Vor klode er blevet sat tilbage i udvikling så utalligt mange gange.

Menneskene på Jorden har en voldsom brist i hukommelsen vedrørende oprindelse og tidligere eksistens. Derfor forstår man ikke sammenhænge og årsager til, hvad der sker.
Dette må ændres ved genåbning af hukommelsen, som er slettet af anomalien, der ønsker forvirring og destruktion - blandt andet fordi lyssky og fordækte handlinger lettere kan foregå under forvirring.

Kernen i løsningen er at øge organisation og orden i alle henseender samt fjerne, omvende eller omprogrammere de individer, der ønsker at ødelægge noget for andre.
De, der kun ønsker at være sig selv, skal have frihed til det; blot det ikke går ud over andre.

Som hovedregel handler liv om at organisere. Se evt:  Liv, organisering og etik
Der opstår forstyrrelser og kaos, hvis for meget foregår planløst eller i uoverensstemmelse med vedtagne regler.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar